Címlap Kiadványaink
Kiadványok
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos folyóirata

Науковий журнал та науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці

Research Journal and a Scholarly Annual of Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute

 

 

Az Acta Academiae Beregsasiensis és a Limes 2016-os számaiba 2016. március 31-ig várjuk a tanulmányokat.


(beküldés és információ: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Röviden a követelményekről2009/1, VIII. évfolyam, 1. kötet

2009/2, VIII. évfolyam, 2. kötet
2010/1, IX. évfolyam, 1. kötet

2010/2, IX. évfolyam, 2. kötet

2010/3, IX. évfolyam, 3. kötet
2011/1, X. évfolyam, 1. kötet
2011/2, X. évfolyam, 2. kötet

2012/1, XI. évfolyam, 1. kötet

2012/2, XI. évfolyam, 2. kötet
2013/1, XII. évfolyam, 1. kötet
2013/2, XII. évfolyam, 2. kötet
2014/1, XIII. évfolyam, 1. kötet
2014, I. évfolyam
2015, XIV. évfolyam
2015, II. évfolyam
 

Bódi Béla:

Algebra és számelmélet

Pallay Ferenc:

Hálózati kiszolgáló kialakítása oktatási intézményben GNU/Linux operációs rendszeren (konfigurációs állományok)
-második kiadás-

A

Gönczy Sándor:

A földtan alapjai

Gönczi Andrea:

Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején

Dr. Krocskó Gyula:

Állattan

Dr. Krocskó Gyula:

Biogeográfia

with You and Me

Fábián Márta, Híres Emőke:

English with You and Me

Évkönyv 1996-2006

Orosz Ildikó:

Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján

Маргитич Катерина Є.:

Ділова українська мова

Hiába repülsz te akárhová nyelv oktatas  politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Orosz Ildikó:

Nyelv, oktatás, politika

Karmacsi Zoltán:

Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás

Szerk.: Orosz Ildikó

Magyarok a Tisza-forrás környékén
A felső-Tisza-vidéki magyarok
anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében

Kulin Judit:

Matematika óvodapedagógusoknak

Kótyuk István:

Mondattani elemzések

Csorba Marianna, Huszti Ilona, Iváncsó Viktória:

The theory of English

hangtan

Csernicskó István, Híres László Kornélia:

Hangtan

szofajtan

Csernicskó István
Karmacsi Zoltán:

Szófajtan és morfológia

"Hogy a magyarság el ne vesszen ezen a vidéken"

A kárpátaljai magyarság 20. századi története mélyinterjúk tükrében

Izsák Tibor:

Ukrajna természeti földrajza

Szemerád Emil:

Tudománytörténet

Az üveghegyen innen

Csernicskó István, Kontra Miklós:

Az üveghegyen innen

Karmacsi Zoltán, Márku Anita

Nyelv, identitás, és anyanyelvi nevelés

Barkáts Jenő

A fizika és geofizika alapjai

Orosz Ildikó

A függetlenségtől a narancsos forradalomig

Margitics Katalin

Ukrán nyelv

Huszti Ilona

Catalogue of methodology courses at the english department of II. Rákóczi Ferenc Transcarpathian Hungarian College of Higher Education

 

Hires Emőke

An introduction to linguistics

Csatáry György

Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában

Berghauer-Olasz Emőke

Fejlődéslélektan

Ukrán - magyar kisszótár

Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org
Calc használata
Táblázatkezelés
az alapoktól

Illár Lénárd

Állattan

Csernicskó István – Göncz Lajos

Tannyelvválasztás a kisebbségi régiókban:
Útmutató kárpátaljai magyar szülőknek
és pedagógusoknak

Huszti Ilona

Nyelvtanítás módszerek és eljárások

Huszti Ilona

The use of learner reading aloud in the english lesson

Vrábel Tamás

LECTURES IN THEORETICAL PHONETICS OF THE ENGLISH LANGUAGE

Bárány Erzsébet

Короткий термінологічний словник з морфології української мови

Braun László
Csernicskó István
Molnár József

Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján

Csernicskó István

Megtart a szó

Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról

 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézete 2010

Hires-László Kornelia

A nemzeti és lokális identitás faktorai az ezredfordulón a kárpátaljai magyar közösségben

Szpásszky Gábor

Kárpátalja szociális és gazdasági problémái az agráripari beruházásokban

Pallay Dezső

Analitikus geometria

Komonyi Éva

Táj- és történelmi almafajták Kárpátalján

Мельник Світлана, Черничко Степан

Етнічне та мовне розмаїття України

Nyelvek, emberek, helyzetek

Szerk.: Csernicskó István

Csatáry György

A máramarosi öt koronaváros levéltára

Pataki Gábor

Kárpátalja logisztikai szerepköre és fejlődési stratégiái, kiemelten a Csapi Logisztikai Központ aspektusából

Komonyi Éva

Életvédelem (Környezeti veszélyek és károsító tényezők)

Bódi Béla

Az algebra alapjai

Vrábel Tamás

Lectures in theoretical English grammar and method-guides for seminars

Vrábel Tamás

Lectures in stylistics of the English language and method-guides for seminars

Közös horizont

Válogatás a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak tanulmányaiból

Маргітич Маріанна

Збірник диктантів з української мови для початкових класів угорськомовних шкіл

Braun László

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között

Magyar főiskola Ukrajnában

Évkönyv 1996-2011

Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok  Közép-Európában elméletben és gyakorlatban

A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

Barkáts Jenő

A fizika és geofizika alapjai

Segédlet önálló munkához

Ivancsó Ernő-Barkáts Norbert

Humánfiziológiai feladatgyűjtemény biológia szakos hallgatóknak

Barkáts Jenő

Radiobiológia II.

A radiometria alapjai

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye - 2012

Bocskor Medvecz Andrea

Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez 1991-2011

Csatáry György

Az Ungvári Úrbéri Bíróság településenkénti iratanyaga 1772-1918/44

Berghauer-Olasz Emőke

 

Általános pszichológia

Módszertani segédanyag

Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya

"Így maradok meg hírvivőnek"

Tanulmányok Soós Kálmán emlékére

Barkáts Jenő

Структура халькогенідних склоподібних напівпровідників: монографія /

Анісімова Г.М., Молнар Й.Й., Молнар Д. С.С.

Географія населення

Csernicskó István

Megtanulunk-e ukránul?

A kárpátaljai magyarok és az ukrán nyelv

A 10 éves Hodinka Antal Intézet tudományos bibliográfiája (2001-2010)

Szerk.: Csatáry György

"Rákóczinak dicső kora"

Nemzetközi tudományos konferencia
a Rákóczi-szabadságharcot lezáró
szatmári béke 300. évfordulója alkalmából.

Orosz Ildikó

Két évtized távlatából

Meszelt falakon túl

Születésnapi köszöntő kötet Kótyuk István tiszteletére

 

Szamborovszkyné Nagy Ibolya

Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945-2010)

I. Szovjetunió (1945-1991)

 

Szamborovszkyné Nagy Ibolya

Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945-2010)

II. Ukrajna(1991-2010)

Komonyi Éva

Mezőgazdasági alapismeretek

Szerk.: Darcsi Karolina, Dobos Sándor

A 72-es beadvány

Nemzetiségi és oktatáspolitika a 60-70-es években a Szovjetunióban

Szikura József

A világflóra virágos növényei terméseinek és magvainak alakkörei

Сікура Й.Й.

Морфологічні особливості плодів та насіння квіткових рослин світової флори

CERECO-2014

Nagy Béla


Біоекологічні та біотехнологічні основи
збереження генофонду
Arnica montana L.
в Закарпатті

Márku Anita

„Po zákárpátszki” Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben

Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép -Európában: értékek és kihívások

Nemzetközi interdiszciplináris konferencia előadásvázlatai

Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép

Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból

Vágner Lajos születésének 200. évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi tudományos konferencia kötete (2015. május 14-16., Beregszász, Ukrajna)

Ukrán-magyar kisszótár

Українсько-угорський словничок

(Átdolgozott, bővített kiadás)

Modern trends in foreign language teaching and applied linguistics

Edited by Ilona Huszti and Ilona Lechner

MERCURIUS VERIDICUS NOVUS I.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének
tanulmánygyűjteménye

2015

Értékek és kihívások I.

A 2015. március 26-28. között Beregszászon a Nyelv és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai

I. kötet: Nyelvtudomány

Értékek és kihívások II.

II. kötet: Történelem- és társadalomtudományok, oktatásmódszertan, irodalomtudomány

 

http://kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/orosz_ildiko_a_fuggetlensegtol_a_narancsos_forradalomig.jpg
 


a